Omassa arjessani käytän enemmän tai vähemmän aktiivisesta Facebookia sekä Instagramia. Facebookin käyttäjänä olen jo konkari, Instassa vähän tuoreempi. Työskentelen siis sosiaali- ja terveysalalla, tarkemmin mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa. Seuraan aktiivisesti Facebookissa alan toimijoiden kanavia sekä ajanhermolla pysymisen että uusien ideoiden ja uuden tiedon takia. Itselläni on henkilökohtaisen tilin lisäksi työprofiili, jonka kautta voin olla yhteydessä sekä nykyisiin että vanhoihin asiakkaisiin.

Omassa työyhteisössäni on muutaman viime vuoden aikana alettu panostamaan enemmän sosiaalisen median käyttöön markkinoinnissa, avointen työpaikkojen ilmoittelussa sekä positiivisen imagon lisäämisessä. Toistaiseksi olemme vasta Facebookissa. Omaan tiimiini haettiin hetki sitten vahvistusta, ja rekrytoinnin yhteydessä kokeilimme ensimmäisen kerran Facebookin maksullista kohdennettua mainostamista, jolloin rekrytointi- ilmoitus näkyi profiloidusti myös muillekin, kuin vain työyhteisöni sivujen seuraajille.

Facebook on mielestäni oivallinen paikka saada positiivista näkyvyyttä ja tunnettavuutta pienenä sosiaali- ja terveysalan toimijana. Myös mielenterveys- ja päihdetyön ja meidän asiakkaiden arjen näkyväksi tekeminen positiivisessa valossa on tärkeää ja edesauttaa stigman vähentymistä. Toisaalta Facebook on nykyisin pullollaan mainoksia, joiden seasta erottautuminen voi olla vaikeaa. Isommilla toimijoilla on myös enemmän kapasiteettia panostaa somessa tapahtuvaan viestintään ja markkinointiin kuin pienillä toimijoilla. Facebook on myös nuorten keskuudessa jo "mennyttä elämää", joten esim. alan opiskelijoiden tavoittaminen Facebookin kautta voi olla haastavaa. 

Uutena kanavana tutustuin Twitteriin, jossa en itseasiassa ollut tätä ennen edes käynyt. Nyt olen luonut tunnukset ja laittanut seurantaan omaan alaan liittyviä toimijoita ja ihmisiä. Tällä vähäisellä perehtymisellä Twitteriin koen, että se olisi esim. Facebookia tehokkaampi väylä osallistua alaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Koen keskusteluun osallistumisen meidän alalla toimivien yhdeksi tärkeäksi tehtäväksi monestakin näkökulmasta. Edelleen mielenterveys- ja päihdeongelmiin, varsinkin vakaviin sellaisiin, liittyy valtava stigma. Stigman poistamiseksi tai edes hälventämiseksi avoin ja ajantasainen keskustelu ja asioiden puheissa pitäminen on tärkeää, sillä kuntoutujat eivät itse siihen useinkaan kykene, eikä juurikaan ketään muuta kiinnosta. Vasrsinkin nyt Sote- uudistuksen velloessa epävarmasti alan toimijoiden mielissä, olisi tärkeää pitää asiakkaidemme puolta, jotta jatkossa palveluita olisi paremmin ja matalammalla kynnyksellä tarjolla asuinpaikasta riippumatta. 

Twitterin käyttö markkinoinnissa ja näkyvyyden lisäämisessä on varmasti yhtä tärkeää kuin Facebookissakin, toki kohderyhmä on suurelta osin toinen. Esim. henkilökohtaisesti en tunne ketään alalla toimivaa, joka aktiivisesti käyttäisi Twitteriä edes seuraten keskustelua saati siihen osallistuen. Itse näen tärkeimpänä funktiona yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun osallistumisen, sekä henkilökohtaisella tasolla että toimijoiden taholta. Twitteriin en olisi ilman tätä tehtävää varmaankaan liittynyt, mutta sain kyllä jo kiinni, mikä siinä ihmisiä viehättää :)