Tässä tehtävässä tarkoituksena on tehdä yhteenvetoa siitä, miten sosiaalista mediaa voi käyttää sosiaali- ja terveysalalla.

Mielestäni sosiaalisen median käyttö on tälläkin alalla tätä päivää, ja jos haluaa pysyä ajan hermolla, täytyy somessa olla läsnä. Kuten jo aiemmissa tehtävissä kirjoitin, mielenterveys- ja päihdesektorilla toimivien toimijoiden tärkeänä tehtävänä on olla osana julkista keskustelua alaan ja asiakkaisiin liittyen, jotta pikkuhiljaa voidaan vähentää leimaa, jota nämä asiakkaat edelleen päivittäin kantavat. Alan toimijoiden aktiivinen osallistuminen myös poliittiseen keskusteluun somen kanavia hyödyntäen toivottavasti edesauttaa oikeanlaisten ja oikea- aikaisten palveluiden kehittämistä. Myös esim. vanhuspuolen toimijat, joilla mitoitukset kunnossa ja muuten asiat hyvin, ovat nyt saaneet varmasti helposti hyvää mainosta, jos ovat osanneet tiedottaa omista käytännöistään oikein kaiken vanhuspalveluihin liittyvän kohun keskellä.

Somen käyttö rekrytointi- prosessin tukena on nousevassa merkityksessä. Alaa tällä kohdalla kuohuttavat epäkohdat vaikuttavat siten, että henkilöstön näkemykset työyhteisöistä ja työnantajista nousee tärkeiksi valintaan vaikuttavista seikoista, joten kavereiden ja kaverienkavereiden somessa jakamat rekrytointi- ilmoitukset ovat monelle kiinnostavampia kuin mol:sta löydetyt.

Niin omalla työyhteisölläni kuin monilla muillakin työpaikolla on esim. Facebookissa oma työntekijöiden ryhmä, joka parhaimmillaan toimii todella nopeana väylänä esim. vuoronvaihtoihin tai muuhun pikaviestintään. Toki kaikki eivät ole Facebookissa tai somessa ylipäätään, mutta toisaalta, kaikilla on halutessaan mahdollisuus osallistua tai olla osallistumatta. Näissä epävirallisissa ryhmissä on kuitenkin tärkeää, että yhteiset pelisäännöt on luotu, mihin tarkoitukseen ryhmä on luotu, sekä se, että kaikilla on tasa- arvoinen mahdollisuus päästä ryhmään niin halutessaan.

Sosiaalisen median käyttö asiakkaille tiedottamisessa ja markkinoinnissa on myös tänä päivänä tärkeää niin tällä kuin muillakin aloilla. Etenkin nuoret etsivät somesta toimintaa sekä vertaisia, joihin kiinnittyä. En tutustunut nyt kuin Facebookiin ja Twitteriin, mutta varmasti myös muilla, eritoten nuorille suunnatut kanavat kannattaisi ottaa haltuun.

Huonona esimerkkinä toimii mielestäni mm. Esperi care. En löydä koko yritystä Twitteristä, vaikka kyseessä kuitenkin merkittävä toimija alalla Suomessa. Yritys on kuitenkin ”tägätty” lukemattomiin twiittehin liittyen keskusteluun vanhustenhoidosta Suomessa. Yritys itse ei siis osallistu keskusteluun mitenkään, joka tavallaan voi olla viisastakin, mutta toisaalta heillä ei ole mahdollisuutta tuoda ilmi niitä toimia, joilla ovat ainakin luvanneet korjata tilannetta.

Hyvänä käytäntönä nostaisin Sininauha konsernin. Heidän somekäyttäytymisensä on hyvin johdonmukaista ja selvästi useamman ammattilaisen koordinoimaa. Uskoisin myös, että henkilöstöllä on selkeät ohjeet somen käytöstä työvälineenä. Tässä yksi esimerkki päivityksessä, jolla saatu konsernin useat toiminnot saanut yhdellä päivityksellä näkyvyyttä: https://twitter.com/sininauhasaatio/status/1004988114606096384