Tämän tehtävän tarkoituksena on mm. etsiä verkosta omaan alaan liittyviä tietosuojakysymyksiä käsitteleviä keskusteluja ja osallistua niihin. Olen jäsenenä useissa Facebookin sosiaalialan ryhmissä ja yritin etsiä tietosuoja kysymyksiin liittyviä keskusteluja niitä juurikaan löytämättä, joka teki tehtävän tekemisen vaikeaksi. Löytämäni keskustelut olivat kovin lyhyitä eikä herättäneet juurikaan intohimoja keskustelijoissa. Kyseisistä ryhmistä keskustelujen jakaminen ja linkittäminen on kiellettyä, joten siinäkin mielessä tämän tehtävän tekeminen oli haastavaa. Aloitin yhdessä ryhmässä aihetta käsittelevän keskustelun, johon en saanut yhtään vastausta. Eräältä keskustelufoorumilta löysin monta vuotta vanhan keskustelun, jossa aloittajan kaveri oli sosiaalihuollon jostain rekisteristä katsonut aloittajan lastensuojelun merkintöjä luvatta. Keskustelussa aloittajaa neuvottiin pyytämään tieto siitä, kuka hänen tietojaan on katsonut, jolloin kaveri jää kiinni luvattomasta ja tarpeettomasta tietojen katselusta. Mutta keskustelu siis oli niin vanha, etten nähnyt järkeväksi sitä jatkaa.

 

Sosiaalialalla tietosuoja- ja salassapitovelvollisuus- asiat ovat niin arkipäivää, ettei sosiaalinen media sinänsä ole ehkä vaikuttanut ihmisten näkemyksiin asiasta. Meille itsestään selvää on, ettei asiakkaasta tai asiakkaan asioista sosiaalisessa mediassa kirjoiteta tunnistettavassa muodossa ja harvoin omasta työstäkään puhutaan kovinkaan negatiivisesti. Toisaalta monien toimijoiden sivuilla näkee kuvia asiakkaista, mutta ainakin omassa yrityksessä jokaiselta on siihen lupa kysytty. Pääsääntöisesti tällaiset kuvat liittyvät johonkin mukavaan tekemiseen tai tapahtumaan ja antavat vain positiivista kuvaa sekä alasta että asiakkaista.

 

Työssään sosiaalisia verkkotyökaluja käyttävän tulisi olla selvillä siitä, mitä omassa työyhteisössä on niiden käytöstä sovittu. Lisäksi tulisi varmistua siitä, että jos päivityksiä aiheesta kuin aiheesta tekee, on kaikilta asianosaisilta asianmukainen lupa. Lupaa kysyessä on myös huomioitava luvan antajan ikä, mutta myös muut seikat, jotka voivat vaikuttaa hänen kykyynsä arvioida luvan antamisen tai esim. oman kuvan julkaisemisen vaikutukset. Turvallisinta olisi tietenkin saada kirjallinen lupa, mutta se kannattaa varmaan arvioida tapauskohtaisesti/ asiakasryhmäkohtaisesti. Julkaisuiden pitäisi myös edustaa yrityksen yleistä linjaa, eikä olla julkaisijan omia näkemyksiä, paitsi jos niin on erikseen sovittu.

 

Yritykselle avoimuuden ja läpinäkyvyyden edut ovat mielestäni ristiriitaiset. Esim. tänä vuonna paljon puhututtaneet isot vanhusten huollon toimijat ovat usein valinneet somessa hiljaisen linjan. Kun ei tee itse päivityksiä, ei ihmisille tule mahdollisuutta kommentoida asiaa. Tällaisten kohujen keskellä imagoa nostattavien päivitysten vaikutus voi olla täysin päinvastainen kuin toiveissa olisi ollut. Toisaalta taas aktiivisella somevaikuttamisella ja -markkinoinnilla voi olla isokin vaikutus palveluiden/alan toimijoiden kiinnostavuuden näkökulmasta. Positiivisen ja vastuullisen kuvan antaminen somessa luo kuvaa luotettavasta kumppanista sekä asiakasystävällisyydestä.

 

Sosiaalialalla usein työskennellään asiakkaiden todella henkilökohtaisten ja kipeidenkin asioiden äärellä. Asiakkaina joissakin palveluissa on myös todella psyykkisesti sairaita tai muuten epästabiileissa tilanteissa eläviä ihmisiä, joka asettaa työntekijän henkilökohtaisen elämän turvaamisen suhteen sellaisia elementtejä, joita jokaisen tällä alalla työskentelevän pitäisi ottaa huomioon. Tämä ei tarkoita, että alan ihmiset pelkäisivät asiakkaitaan, vaikka näinkin joskus toki on ja syystäkin. Toisaalta aina uhka henkilöstön turvallisuudelle ei ole itse asiakas, vaan esimerkiksi asiakkaan omainen. Itse uskon asiakas suhteissa siihen, että suhde asiakkaaseen tulee nopeammin luottamukselliseksi, jos itsekin annat itsestäsi jotakin, harkiten tietenkin. Itse olen tehnyt sen rajauksen, etten ota nykyisiä enkä vanhoja asiakkaita esimerkiksi Facebook kavereiksi, vaikka joskus joihinkin syntyykin sellainen suhde, että olisi kiva tietää mitä heille kuuluu. Tähän käytän toki työprofiiliani. Omat tilini olen suojannut niin, ettei niistä ole juurikaan mitään nähtävillä muille kuin hyväksytyille kavereille ja seuraajille.