Tämän tehtävän tarkoituksena on etsiä jonkin työyhteisön sosiaalisen median käytön pelisäännöt, ja pohtia niiden keskeistä sisältöä ja vastuuta niiden laatimisesta.

Otin käsittelyyn Inarin kunnan sosiaalisen median ohjeistuksen henkilöstölle. (https://www.inari.fi/media/tiedostot-2015/mallit//sosiaalisen-median-ohjeistus-henkilostolle.pdf)

Kunnan ohjeistuksessa on selkeästi kerrottu, että ohjeistus koskee koko kunnan henkilöstöä. Säännöt on perusteltu lakiin vedoten, myös lakien ristiriitaisuutta pohdittu ohjeistuksessa. Keskeisin viesti säännöissä on, että työntekijällä on tietyt velvollisuuden työaikana, mutta myös vapaa- ajalla somessa on mietittävä, miten työstä ja työnantajasta puhuu, niin somessa kuin muutoin. Säännöistä löytyy hyvä nyrkkisääntö: Internetissä voi puhua sellaisista asioista, joista voi puhua kasvokkain esimiehen ja työtovereiden kanssa, kunhan muistaa myös, että vapaa- ajan toimintaa säätelee työlainsäädäntö sekä henkilötietosuojalaki, eikä ole väliä tapahtuuko keskustelu julkisesti vai yksityisesti, sähköisesti vai suullisesti.

Toisaalta ohjeissa on puhuttu myös sananvapaudesta ja peilattu sen ristiriitaisuutta työsopimuslakiin, jonka puitteissa työntekijät ovat lojaliteettivelvoitteisia työnantajaa kohtaa myös vapaa- ajalla.

Somen pelisääntöjen luominen on mielestäni työnantajan vastuulla, mukana olisi hyvä olla myös ihmisiä, joilla lainsäädäntö asiaa koskien on hallussa. Myös työntekijöiden edustus olisi mielestäni toivottavaa, mutta en tiedä kuinka yleistä se on. Mielestäni Inarin säännöt on selkeät ja kattavat, mutta samalla myös helposti ymmärrettävät. Myös sisällöllisesti ne ovat mielestäni asianmukaiset ja riittävät, itse en keksi, mitä lisäisin. Uskoisin, että heillä on erilliset ohjeet myös säännöissä mainittujen työprofiilien käytöstä, kuten pitäisikin. Niitä en kuitenkaan löytänyt.