Sosiaalisen median mahdollisuudet tulevaisuudessa ovat alasta riippumatta isot. Sosiaalinen media on hyvin käytettynä kustannustehokas ja helposti kohdennettavissa oleva väline viestintään ja markkinointiin. Toisten sivuja seuraamalla saa ilmaisia ideoita omaan/yrityksen sosiaalisen median käytön tehostamiseen, mutta myös maksullista koulutusta eri kohderyhmille on jo runsaasti tarjolla. Lukuisat ihmiset ja brändit ovat sosiaalisen median kautta saaneet sellaista näkyvyyttä, jota ilman sosiaalista mediaa ei todennäköisesti olisi ollut mahdollisuutta saada. Yksityishenkilöiden mutta ennen kaikkea julkisuuden henkilöiden hyvät kokemukset tuotteista/palveluista/toimijoista yms. ovat tänä päivänä iso markkinointilisä yrityksille, ja tästä syystä asiakkaista tulee tänä päivänä pitää todella hyvää huolta. Julkkisten käyttö markkinoinnissa kaupallisen yhteistyön kautta on jo tänä päivänä omasta näkökulmastani jopa ärsyttävällä tasolla, mielenkiintoisen persoonan joka toinen päivitys voi olla mainos. Toisaalta näkyvyyden lisääntyminen pätee niin hyvässä kuin pahassa, myös negatiivinen sana kulkee ja pienellä epäonnistumisella voi olla vakavat seuraukset imagolle niin isossa kuin pienemmässäkin mittakaavassa toimivilla.

Negatiivisen palautteen antaminen sosiaalisessa mediassa on tehty todella helpoksi. Tuntuu, että yksittäisen ihmisen kokemus esim. saamastaan palvelusta someen kirjoitettuna saa joskus liiankin suuret mittasuhteet. Suuri osa ihmisistä ottaa kaiken lukemansa totena, eikä ketään kiinnosta vasta puolen näkökulma, vaan jopa lehdet poimivat sosiaalisesta mediasta uutisiin yksittäisten ihmisten some- päivityksiä. Näiden pohjalta esim. yksityisyrittäjän koko toimeentulo voi olla vaakalaudalla negatiivisen imagon takia. Toisaalta myös rakentavan keskustelun käyminen esim. yhteiskunnan epäkohdista tuntuu olevan mahdotonta, aina löytyy joku, joka ei kestä omasta näkemyksestä poikkeavaa mielipidettä ja keskustelu kääntyy jopa uhkailun puolelle.

Näin kahden lapsen äitinä tuntuu, että uusien sosiaalisen median kanavien perässä pysyminen on haastavaa. Varsinkin niiden, joiden käytöstä ei itse ole ollenkaan kiinnostunut henkilökohtaisesti tai ammatillisesti. Myös somen kautta tapahtuvat lapsiin liittyvät rikokset pelottavat, eikä somen ja internetin sisältämistä uhista puhuminen ole koskaan turhaa, ikätasoisesti toki. Onneksi nykyään myös kouluissa puhutaan paljon netin käytöstä ja säännöistä vaarojen lisäksi.